Husker du ros og anerkendelse? 

Moderne ledelse vægter ros og anerkendelse. Begge er blevet vigtige parametre for både ledere og medarbejdere, og har i dag betydning for, hvordan vi skaber relation og ikke mindst loyalitet til vores arbejdspladser.  

Moderne ledelses- og motivationsfaktorer bygger på teorier som Maslows behovspyramide og Herzbergs teorier om hygiejne- og vedligeholdelsesfaktorer.  Maslows behovspyramide er en almen kendt og meget accepteret model, der bygger på, at vi skal have opfyldt alt fra fysiologiske behov til at kunne selvrealisere os – både uden for arbejde, men også på arbejdspladsen.  

Lige før det store selvrealiseringsbehov, finder vi et behov, som det særligt er lederens opgave at pleje. Der er tale om det såkaldte selvagtelsesbehov, som stimuleres og opfyldes, når den enkelte medarbejder føler sig kompetent og værdifuld. Da ros og feedback er en stor del af disse aspekter, gør danske virksomheder en dyd ud af at imødekomme behovet. Tænk blot på mængden af evalueringer på vores arbejdspladser, vores medarbejderudviklingssamtaler og meget mere.  

Motivation og vedligeholdelse 

Maslow er ikke den eneste store teoretiker, der har haft en enorm indflydelse på virksomhedsteori. Også Frederick Herzberg er et velkendt navn takket være hans teorier om motivationsfaktorer og vedligeholdelsesfaktorer, der er højaktuelle trods deres mange år på bagen.  

Herzberg redegjorde for, at der er visse ting, der skal være til stede for ikke at skabe utilfredshed, om end tingene i sig selv ikke kan bidrage til motivation. Disse såkaldte vedligeholdelsesfaktorer er blandt andet løn. Hvis medarbejderen ikke har et indtryk af, at han eller hun får en ordentlig løn, skaber det utilfredshed. Omvendt kan en god løn ikke skabe vedvarende motivation, men kun være med til at sikre, medarbejderen ikke er utilfreds. Løn, arbejdstider, information og lignende tilhører disse faktorer.  

Modsat kan andre elementer skabe motivation og lyst til at engagere sig i vores arbejde. Det er blandt andet jobbets indhold, vores ansvar, vores personlige udvikling og så netop anerkendelse. Anerkendelsen knytter sig særligt til de selvagtelsesbehov, Maslow taler om. Her er lederens ros og feedback essentiel, men også fysiske artefakter som medarbejdergaver tæller. Derfor er f.eks. firma julegaver til virksomheder, jubilæumspakker, gavekurve m.m. blevet til en hel industri – simpelthen fordi virksomhederne er klar over, at det er essentielt for at fastholde den gode arbejdskraft. 

Husk derfor altid at tage dig tid til din medarbejder og vis dig som en god leder, der giver ros, hvor det er berettiget. 

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *