Lever dit arbejdsmiljø op til loven?

Som leder eller CEO i en byggeteknisk virksomhed, er du medansvarlig for, at i har de korrekte arbejdsmiljøforhold.

Vi bringer her en liste, der viser hvilke områder, jeres virksomhed skal tage højde for.

Arbejdspladsvurdering

Alle virksomheder i Danmark skal være i besiddelse af en arbejdspladsvurdering (APV), hvori også sygefravær skal være redegjort.

I rapporten kortlægger i de forhold, i har på arbejdspladsen – både arbejdsgange, men også forhold som ergonomiske, kemiske påvisninger, risiko for ulykker og meget mere. Rapporten er kortlæggende og beskrivende, og så indeholder den en handlingsplan, der viser, hvordan i løser jeres udfordringer.

Arbejdsmiljøorganisation

Er der mere end 10 ansatte i virksomheden? Så skal der nedsættes en arbejdsmiljøorganisation. Denne skal have gennemført den lovpligtige uddannelse i arbejdsmiljø og have en leder og repræsentant inden for arbejdsmiljø.

Virksomheden skal en gang årligt drøfte arbejdsmiljøet. Det er arbejdsgivers pligt at indkalde til mødet og følge op på de forslag, der bliver vedtaget.

Korrekte certifikater og instruktioner

Som virksomhed skal i være bevidste om, hvilket personale, der kan varetage hvilke opgaver. Sørg for at alle ansatte har de påkrævede certifikater og instruktioner til at udføre deres arbejde.

Teknisk assistance og hjælpemidler

Arbejdes der med tekniske hjælpemidler, er det nødvendigt, at alle der har med dem at gøre, er instruerede i korrekt håndtering. Der skal derudover være adgang til tekniske instruktioner i form af brugsanvisning og evt. udarbejdet brugsmappe.

Alle tekniske hjælpemidler skal regelmæssigt efterses. Er du i tvivl om de tekniske hjælpemidler, så rådfør dig med en el ingeniør.

Husk også at el-værktøj skal efterses hvert halve år af fagpersonale.

Leverandør- og arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdes der med kemiske stoffer? Så skal der følge en Leverandør- og arbejdspladsbrugsanvisning, så alle ansatte ved, hvordan de skal gebærde sig omkring dem.

Det psykiske arbejdsmiljø

I dag tillægges det psykiske arbejdsmiljø en større og større rolle. Faktisk fører arbejdstilsynet kontrol over de ansattes trivsel, da trivsel er nøglen til godt samarbejde og byggeri.

Mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen

Begge punkter bør være en del af den trivselsundersøgelse, der skal foretages. Derudover er det lederens pligt at gribe ind, hvis der er tegn på mobning eller chikane af seksuel karakter.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *