Får I nok ud af jeres nyhedsbreve?

Nyhedsbrevet kan være et af de bedste medier til at generere nye salg, kunder eller trafik til andre formål. Husk på, at det er dine kunder selv, der har takket ja til at modtage dit nyhedsbrev, så hvis dine e-mailkampagner giver mening, har du en fortrinlig kommunikationskanal til din rådighed.

Netop det faktum, at dine læsere allerede har accepteret at modtage nyhedsbreve fra dig, betyder, at modtageren er tryg ved at modtage informationer fra dig, og er villig til at lytte til dine tilbud – i hvert fald hvis du formår at udforme et godt nyhedsbrev med appel til læseren.

Husk at dine sociale medier IKKE erstatter et nyhedsbrev

Ligeså vel som skriftlig og visuel kommunikation er forskellig, er kommunikationen på sociale medier og i dit nyhedsbrev forskelligt. Men i virkeligheden bør man slet ikke tale om, at den ene form for kommunikationskanal erstatter den anden. Der skal snarere være tale om, at man anvender den rette mængde af kanaler til sine kommunikationsformål. Hvad enten det så er salg, leads eller noget tredje.

Men lad os for en god orden prøve at sammenholde f.eks. Facebook med et nyhedsbrev:

Facebook er et medie, der hele tiden opdateres, og hvor din nyhed let kan forsvinde i mængden af andre opdateringer og reklamer i nyhedsstrømmen. Dertil kæmper både billeder og videoer om din opmærksomhed, hvorfor det som bruger er let at tabe pusten. Du bør i hvert fald ikke forvente, at det er din nyhed, der falder først i øjnene.

Nyhedsbrevet i indbakken er et mindre dynamisk medie en Facebook – og andre sociale medier for den sags skyld. Det nyhedsbrev ligger trofast og venter på din læser, indtil han eller hun åbner sin inbox. Ganske rigtigt kan der også være konkurrence om at blive set i indbakken, men absolut ikke i samme omfang som på netop Facebook.

Dit nyhedsbrev bliver dog næppe interessant af blot at være tilstede i en indbakke. Det skal være tillokkende i både emne og overskrift, så din læser får lyst til at klikke på det. Og ikke mindst, så skal det være læserens tid værd, hvorfor dit emne og din overskrift er nødt til at præsentere en synlig værdi, der er en gevinst for din læser.

Hvad der er en gevinst, afhænger naturligvis af det segment, du har udsendt dit nyhedsbrev til. Som afsender er det din opgave at formidle lige netop gevinsten til din læser. Og det kan være svært at overbevise kunden, hvis ikke du præsenterer dine informationer let og elegant – og naturligvis med øje for at mails læses på både computer, mobil og tablet.

Fra indbakken til salg eller kontakt

Med afsæt i et godt emnefelt, en god overskrift og den rette segmentering, skulle dit nyhedsbrev nu gerne have gode chancer for at blive åbnet. Men arbejdet er slet ikke færdigt. For når læserne åbner din e-mail, forventer han eller hun nu, at den står mål med løftet fra emne og overskrift. Og at informationer er præsenteret let og overskueligt.

Her skal du sørge for at præsentere dine vigtigste informationer indledningsvis, så læseren ikke fornemmer, at der mangler et vigtigt tilbud eller værdi i dit nyhedsbrev.

Her er visuelle markeringer, farver, billeder og naturligvis video alt sammen elementer, der kan præsentere dit tilbud til kunden kort og præcist. Særligt video er blevet mere og mere naturligt i nyhedsbreve, da deres formidlingsevne er helt unik.

Uanset hvilket format du vælger, skal du sørge for at anvende skrift og billeder til at præsentere dine pointer. Optimalt set skal en læser kunne afkode dit nyhedsbrev ved at se overskrift, manchet, billedvalg og din Call To Action knap – altså din handlingsopfordring, der findes sidst i mailen og præciserer, hvilket skridt læseren nu skal tage.

Test og tilpas

Før du opnår en vis erfaring inden for nyhedsbrevsudformning, har du den kæmpe fordel, at du kan teste dine e-mailkampagner. Du kan A/B teste dine e-mails, hvor du udsender til to lige store populationer og hernæst afventer at aflæse, hvor mange procent, der har åbnet, klikket, køb eller kontaktet i de to grupper.

På den måde kan du med tiden skabe en effektiv skabelon, der passer til din målgruppe. Det betyder, at du ved hvilken type overskrift, der er bedst egnet, hvilken type farver, der virker bedst osv. Du kan med andre ord fjerne gætværk og mavefornemmelser fra dine kampagner, så de rammer bedst muligt. Deri ligger den sande power i nyhedsbrevet.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *